Skog

Rismarken allmän beskrivning

Skogsområdet Rismarken är ett bördigt skogsområde någon km syd om Vadstena. Skogen som domineras av gammal granskog. Det finns också inslag av yngre och medelålders lövskog. Ca 10 % av arealen utgörs av 40-50-årig ekskog. De föryngringar som utförts nyligen har planterats med björk och fågelbär.
Området innehåller ca 20 st. olika trädarter.

Trädslagen som förekommer är förutom vanlig svensk gran(picea abies), lärk och tall en mängd lövträd som björk (vårtbjörk och glasbjörk) asp, poppel , ask , lönn , sykomorlönn(tysklönn) , rönn , oxel , fågelbär , ahn , bok , sälg , ek , lind och nordamerikansk rödek. Dessutom finns ädelgransorter som silvergran och sibirisk gran(Abies sibirica)

Buskskiktet är artrikt och frodigt där ljuset gett det möjlighet att utvecklas.

Buskar som är karakteristiska för området är skogstry, druvfläder, hagtorn, hallon, måbär, hassel, brakved, och hägg.

Dessutom förekommer något berberis, nyponros, stenbär och slånbär. Dessutom finns rönn, sälg och fågelbär också i buskskiktet.

Karaktärsväxter i örtskiktet är bl. a harsyra, vitsippa, blåsippa, humleblomster, trolldruva, skogssallad, ormbär, smörblomma, kabbeleka(våtmark), liljekonvalj, kirskål, blåsuga, daggkåpa, smultron, skelört mm mm.

Skogsbestånden är väl och ambitiöst anlagda med inslag av många udda trädslag. Under den senaste trädgenerationen har Rismarken tillhört Ombergs revir. Förmodligen sattes udda sorter av överblivna plantor från Omberg i Rismarken. Enligt Assi-Domän finns ingen dokumentation om trädslag , provinienser(ursprung) eller anläggningsmetod. De sorter som finns i Rismarken går också att återfinna på Omberg. En känsla man får i dagsläget är dock att området på senare tid, ca 20 år fallit något i glömska och man har sett undvikande av åtgärder som ett sätt att undvika konflikter med friluftslivet

Skogsområdet har stort värde som rekreationsområde för Vadstena-boma och utgör en värdefull refug för både fauna och flora på den odlingsintensiva slätten.

Efter Lars Öhmans köp av Rismarken har Skogssällskapet förvaltat skogen. Ett större uttag gjordes 1997, ca 4000 skm3, utan någon konflikt med friluftslivet. Stormarna Gudrun och Per har ofrivilligt avverkat större delen av den äldre skogen. Rismarken innehåller idag ca 10000 skm3 mot 19000 skm3 1996.

Vidare: Skötselfilosofi


nike free 4.0 flyknit nike roshe run nike schweiz nike sb stefan janoski max polo ralph lauren schweiz louboutin sneaker lacoste schweiz michael kors portemonnaie ugg boots schweiz hollister berlin abercrombie london pandora schmuckm fred perry schweiz lacoste polo