Histora Stavlösa

Stavlösa en kort historik av Gunnar Sträng Vadstena

Stavlösa i Orlunda var ursprungligen ett koncentrat av gårdar - en hel by. Första gången gården om nämns i socknen å 1831, men namnet tyder på att man måste gå mycket längre bak i historien för att finna upprinnelsen.

Det finns forskare som anser att Orlunda fått sitt namn av en lund i vilken man offrade åt Oden. Då det gäller Stavlösa kommer jag l fortsättningen att uppehålla mig vid Stavlösa gård eftersom den dominerar trakten,

Namn på -lösa tillhör ortnamnens aristokrater och avser större gårdar eller byar belägna inom gamla bygder. Namn-typen är i Norden särkilt vanlig på Själland och i Skåne. Östergötland har något över tjugo representanter av vilka tre blivit sockennamn: Rogslösa, Normlösa och Västerlösa. Forskarna tvekar om innebörden av ändelsen -lösa. En vanlig men osäker mening ar att ordet från början använts om ängar eller betesmarker.

 


Kyrkdörren

Staeflöse nämns 1322. men bygden år betydligt äldre. På 1960-talet återfanns den äldsta kyrkans dörr i ett uthus till Stavlösa. Dörren är från 1200-talet och den nuvarande kyrkan som är uppförd på den gamlas plats hjälper inte till med fastställande av traktens ålder. Den nya kyrkan uppfördes 1890 i gotisk stil och avviker i utseende påtagligt från kyrkorna i omgivningen.

Det finns gott om fornlämningar l Orlunda socken: runstenar, kullar och stensättningar. En sägen berättar att man vid genomgrävningen av en kulle öster om den gamla kvarnen påträffade skelettet av en man som varit sex fot lång och som hade ett ovanligt stort huvud och stora ben. Det anses också att den gamla kyrkan var en av de äldsta i Östergötland.

I Statens historiska museum finns en Mariabild med Kristusbarnet. Den är från 1200-talet. Detta och andra fynd talar för att man här har en bygd betydligt äldre än vad som hittills ansetts.


Stavlösa Gård

Som tidigare skrivits nämns Staeflösa 1322 och Stafflözo 1383. En del av gården skänktes 1386, samma år som Bo Jonsson Grip dog, till Vadstena kloster. 1405 o 1414 omtalas egendomen i våldsamma sammanhang. Det är Esbjörn Djäken och Lydeke som är inblandade. 1486 utfärdade Erik Flansson lagfart eller som det då kallades fastebrev

På en del i Stavlösa till förmån för Helgeandshuset i Vadstena, som året efter drabbas av en svår eldsvåda.


Ulfsparre

Ståthållaren på Vadstena slott på Vadstena slott Erik Månsson Ulfsparre, pantsatte huvudgården och ytterligare två gårdar i Stavlösa till sin farbror den omätligt rike friherre Hans Eriksson Ulfsparre. Detta hände 1611.

Hans Eriksson Ulfsparre var en av Karl IX:s främsta, anhängare. Han blev furstligt råd 1593 och utmärkte sig i slaget vid Stångebro 1598. För alla tjänster till hertig Karl sedemera Karl IX blev han flera gånger ståthållare på Kalmar slott.

Hans Ulfsparre förband sig då han fick hand om Stavlösa att "varken jag eller mina tjänare skola plåga bönderna, som hemmanen besitta, eller dem i någon motto betunga med skjutsfärder eller något annat". Han skulle tvärtom råda över dem som om det vore hans egna gårdar.

Denna försäkran var viktig eftersom Hans Ulfsparre hade ord om sig att vara en mycket sträng och oresonlig


Senare ägare

Stavlösa har ägts av ett stort antal adliga ätter: Gyllen-cartau, Charlier, Gyllenmankar, Silversparre och Rosenblad. På 1840-talet uppförde kapten C A Staaf den nuvarande huvudbyggnaden.

 


michael kors taschen nike schuhe louboutin zürich nike free run 2 ray ban clubmaster air jordan schuhe canada goose herren ralph lauren schweiz woolrich parka woolrich arctic parka tommy hilfiger poloshirt abercrombie münchen barbour jacken