Stavlösa Gård

Ett spannmålsföretag på östgötaslätten med odling, skörd, torkning av foderspannmål, brödsäd, oljeväxter och utsäde.

Stavlösa Gård AB ett spannmålsföretag med ett företagsmål att producera spannmål på ett rationellt och miljömässigt riktigt sätt med hög kvalitet och god ekonomi. Denna presentation riktar sig till kunder och andra intresserade för att öka förståelsen för hur ett spannmålsföretag fungerar i en EU-marknadsekonomi med kompensationsersättning.